Privacy

1. Operatør af platformen

Operatøren af ​​den nuværende platform og alle tilknyttede undersider og apps, såvel som de sociale mediekonti, er INNODIMA Innovativ digital markedsføring FZE in

Forretningscenter, Sharjah
Publishing City-Free Zone, Sharjah,
Forenede Arabiske Emirater

herefter benævnt "vi, os". Det er ejeren af ​​alt indhold offentliggjort på det førnævnte websted, appen og de sociale mediekonti (tekster, videoer, billeder og anden information).

Du kan nå os på WhatsApp og telefonnummer +971 56 3998300 eller via e-mailadressen hello(at)innodima. Com.

2. Omfanget af brugsbetingelserne

Brugen af ​​vores platform og kun gyldig i forbindelse med vores retningslinjer for privatlivspolitik.

Kun brugere, der har læst og forstået vores retningslinjer for privatlivspolitik og accepterer disse brugsbetingelser, er berettiget til at gøre fuld brug af vores hjemmeside til deres reservationer og bestillinger.

De reservationer og ordrer for tilbuddene foretaget via vores platform er underlagt de generelle vilkår og betingelser for INNODIMA og også til udbyderne af disse tjenester.

Brugen af ​​denne platform er kun til privat brug. Det er ikke tilladt at videregive tilbuddene til tredjemand uden vores forudgående skriftlige samtykke.

3. Ingen anmodning om brug

Alle oplysninger, der er tilgængelige til brug på vores platform, har udelukkende til formål at give brugeren information om bestilling af en tjeneste. De er ikke et bindende tilbud til brugeren af ​​vores platform.

Hvis brugeren ønsker at indgå en bindende kontrakt om booking eller bestilling af en tjeneste, indgås denne kontrakt kun, hvis brugeren fremsætter en reservationsanmodning på vores platform, og denne accepteres derefter af udbyderen af ​​tjenesten i overensstemmelse med de generelle betingelser og betingelser.

4. Brugerkonto

Som bruger af denne platform er du ikke forpligtet til at oprette en kundekonto. Når du afgiver en ordre, beder vi dig kun i en kontaktformular om de relevante data til behandling af din ordre. Dette kaldes en gæstekonto. Til visse formål, f.eks. Du skal dog være en registreret bruger for at indsende anmeldelser. For at gøre dette skal du oprette en kundekonto. Men at have en sådan konto giver også nogle fordele for dig. Du behøver ikke blive ved med at indtaste dine data igen, du har overblik over dine ordrer ligesom en ønskeliste, og du kan gemme dine favoritter.

Din kundekonto vil blive accepteret under følgende betingelser:

– Dine oplysninger er sande, og du opretter ikke en falsk konto for at udføre uautoriserede handlinger.

– Du bruger dit navn til at registrere dig og udgiver dig ikke for at være en anden person.

– Du er ansvarlig for at opdatere dine data.

Du kan til enhver tid slette din brugerkonto. INNODIMA er også berettiget til at slette registreringen af ​​en konto, hvis data viser sig at være spam eller forsøg på bedrageri. Krav, der allerede er opstået, forbliver.

5. Udelukkelse af garanti

INNODIMA bestræber sig på at præsentere alt indhold på vores platform så præcist som muligt. Ikke desto mindre påtager vi os ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti for pålideligheden, rigtigheden, aktualitet og fuldstændighed af indholdet, der er postet der.

Det samme gælder for deres egnethed til ethvert andet eller specifikt formål og gælder også for oplysningerne fra tredjeparter.

Vi forbeholder os retten til at ændre, udvide eller slette alt indhold, funktioner og strukturen af ​​vores platform til enhver tid og efter eget skøn, selv uden forudgående varsel. Dette omfatter også retten til ikke specifikt at markere forældet indhold som sådan eller til at fjerne det.

Vi er berettiget til at gøre brugerens adgang til vores hjemmeside afhængig af visse betingelser, der skal opfyldes på forhånd, og til at blokere hans adgang til vores platform helt eller delvist.

Derudover påtager vi os intet ansvar for den tekniske tilgængelighed af vores platform eller dens funktionalitet og frihed for mulige defekter. Denne udelukkelse af garanti omfatter også vores platforms og dens infrastrukturs frihed fra malware og vira.

Hvis indholdet på vores hjemmeside er blevet ændret af uautoriserede tredjeparter eller tekniske defekter, påtager vi os heller ikke noget ansvar for dette forhold, som vi ikke har ønsket og ikke er ansvarlige for.

6. Begrænsning af ansvar

Vi, INNODIMA, vores uafhængige samarbejdspartnere, vores juridiske repræsentanter, vores egne og tredjeparts medarbejdere er hverken ansvarlige for teknisk umulig adgang til vores platform eller for skade forårsaget af brugeradgang til vores platform.

Det samme gælder eventuelle udeladelser, fejl eller resultater opnået ved brugen af ​​vores hjemmeside, uanset det juridiske grundlag for disse.

7. Tredjepartsindhold

Vi er ikke ansvarlige for indholdet af tredjeparter på vores platform. Dette inkluderer alle tilbud, der er tilgængelige der, og de relaterede yderligere oplysninger.

INNODIMA påtager sig heller intet ansvar for det indhold, der er linket til vores platform, eller for det indhold, der er linket til andre hjemmesider.

Hvis du bruger de links, der fører til tredjepartswebsteder, er dette helt på eget ansvar. For at sikre, at dine personlige data ikke bliver brugt forkert, bør du på forhånd læse retningslinjerne for de pågældende websteder omhyggeligt.

8. Brug af appen

Vi giver dig hermed den ikke-overførbare, ikke-underlicenserbare, ikke-eksklusive, tilbagekaldelige og verdensomspændende ret til at bruge vores app i overensstemmelse med vores brugsbetingelser. Som bruger af appen er du forpligtet til nøje at overholde betingelserne for brug.

Som bruger må du kun lave så mange kopier og sikkerhedskopier af appen, som det er nødvendigt for din lovlige brug.

Vi, INNODIMA, forbyder tredjeparter at bruge vores app

- kopi

– reverse engineering

- tilpasse

– ændre

- skille ad

– dekompilere

- tilpasse

og at rette eventuelle fejl indeholdt i den helt eller delvist.

Vi forbyder også markedsføring, underlicensering, oversættelse, ændring, tilpasning og modifikation af vores app eller tilhørende dokumentation.

Delvis eller fuld brug af din kildekode til andre softwareprogrammer eller relaterede forsøg er også forbudt.

9. Ophavsret

Vores platform og alt indhold mellem dig og platformen er og forbliver permanent beskyttet af immaterielle rettigheder, ophavsret og konkurrencelovgivning.

Som bruger modtager du ingen rettigheder til vores platform og til de mærker, navne og handelsnavne, der er nævnt i den. Derudover må du som bruger ikke integrere vores platform på andre hjemmesider, licensere, kopiere, sende eller præsentere den på nogen anden mulig måde uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Delvis eller fuld brug af kildekoden eller forsøg på at gøre det er også forbudt.

10. Brugeranmeldelser

Vores platform giver dig mulighed for at indsende anmeldelser af udbyderens tjenester og offentliggøre dem på vores platform. Anmeldelser kan kun indsendes af registrerede brugere.

Du er fuldt ud ansvarlig og ansvarlig for indholdet af disse anmeldelser. Du skal især sikre dig, at du afholder dig fra hadefulde ytringer, falske påstande, fornærmelser eller lignende.

Vi forbeholder os retten til at slette brugeranmeldelser, der overtræder de førnævnte regler. Indhold med terror- eller pornografisk indhold vises med det samme.

11. Annonceringstilladelse

Som bruger af vores annonceplatform bevilger du INNODIMA ret til at præsentere dine brugeranmeldelser på platformen eller andre medier.

Udbydere bevilger hermed INNODIMA ubegrænset tilladelse til at bruge dine tilbud, billeder og videoer til reklameformål og udtrykkeligt sikre, at du er ejeren af ​​den intellektuelle ejendom og forfatteren til de uploadede tekster, videoer og billeder.

Det betyder også, at brugere og udbydere ikke er berettiget til noget vederlag.

Brugere og udbydere holder fuldt ud skadesløs INNODIMA mod tredjemands krav. Dette gælder ikke hvis INNODIMA er skyldig i overtrædelse af loven.

12. Ændring af vilkår for brug

INNODIMA er bemyndiget til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid. Disse ændringer træder i kraft med det samme, så snart de er offentliggjort på vores platform.

For altid at være bekendt med de gældende brugsbetingelser, anbefaler vi, at du som bruger af vores platform læser vores brugsbetingelser med jævne mellemrum.

Enhver brug af vores platform, som du har foretaget efter ændring af brugsbetingelserne, anses automatisk for at være dit samtykke til ændringerne af brugsbetingelserne.

13. Værneting

Alle tvister, der opstår mellem brugeren eller udbyderen og INNODIMA gennem brugen af ​​denne hjemmeside er underlagt lovene i UAE.

Kun domstolene i vores virksomheds hovedkvarter er værneting. Forudsætningen for dette er, at vi INNODIMA, er i stand til at anlægge sag mod den relevante bruger af vores platform ved en kompetent domstol på grund af krænkelse af intellektuel ejendomsret og underlagt bindende juridiske bestemmelser.